FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन (बढीमा ३५ दिन भित्र )
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क (३५ दिन भन्दा पछि रु १००)
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बुवा र अामाकाे नागरिकता र निवेदन