FAQs Complain Problems

पुर्व जनप्रतिनिधिहरु २०७४: गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरु

फोटो नाम थर पद शाखा फोन नं ईमेल
नर बहादुर पुन गाउँपालिका अध्यक्ष गाँउ कार्यपालिका कार्यालय ९८४८१६९०२३ nbpun2073@gmail.com
इन्दिरा ओली गाउँपालिका उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिका कार्यालय 9849173972 indiraoli2038@gmail. com
धर्म बहादुर पुन वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य १ नं. वडा कार्यालय ९८४९५६३१८९
विर्ख बहादुर विष्ट वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय ९८४४९७५६५०
नरसिङ्गे बुढाथाोकि वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय ९८२२८८०९६१
लाल बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय ९७४१३४८११७
सर्वजित घर्ति मगर वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय ९८०९५०६१८१
शसिराम बुढाथोकि वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय ९७४८५३४५७७
कर्णविर डाङ्गी वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य १० नं. वडा कार्यालय ९८२२९१०६४८
तुल्सीराम बुढाथोकी वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ११ नं. वडा कार्यालय ९८१०८९८२८३
कमला रोका पुन कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८४७८८७७३५
विरसिंह वि.क कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८४७८१२९११
प्रेरणा पुन कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८१०९६००८५
नौमती डाङ्गी ओली कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८१२८९१२४९
गोरख बहादुर दमाई कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८२२९७१०८८
सिता पुन कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका 9868628547