FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सबै विज्ञापन पदहरुको आवेदकहरुको आवेदन स्वीकृत गरिएकको नामावली ।

चेक भुक्तानी लिने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ(ढुङ्गा,गिट्टि,बालुवा) को उत्खनन तथा वितरण बन्द गरिएको बारे सूचना ।

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: