FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्विकृत तथा सम्झौता सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the Construction of Local Road and Lift Water Supply in Sanibheri Rural Municipality Rukum West under the National Bidding Competitive

दस्तावेज: 

मिति 2075/12/10 गते प्रकाशित भएको गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि थप सूचना

दस्तावेज: