FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज
सानीभेरी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 6 months 1 week PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
सनीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 6 months 1 week PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
सानीभेरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ । ७५/७६ 8 months 3 weeks PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf
सानीभेरी गाउँपालिका वहाल कर सम्बन्धी कार्याविधि, २०७५ । ७५/७६ 8 months 3 weeks PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका वहाल कर सम्बन्धी कार्याविधि, २०७५.pdf
सानीभेरी गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ । ७५/७६ 8 months 3 weeks PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५.pdf
सानीभेरी गाउँपालिका लघु जलविद्युत उपभोक्ता संस्थाहरुलाई अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०७५। ७५/७६ 8 months 3 weeks PDF icon लघु जलविद्युत उपभोक्ता संस्थाहरुलाई अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
सानीभेरी गाउँपालिकामा“गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा” संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 8 months 3 weeks PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075.pdf
सानीभेरी गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका , २०७५ । ७५/७६ 10 months 2 weeks PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका ०७५.pdf
शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 1 year 20 hours PDF icon शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सानीभेरी गाउँपालिकाकाे शिक्षा नीति । ७५/७६ 1 year 20 hours PDF icon सानीभेरी शिक्षा नीति.pdf