FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज
सानीभेरी गाउँपालिका द्वारा प्रदान गरिने अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 3 weeks 6 days PDF icon अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६
सानीभेरी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष संचालन तथा खर्च सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 3 weeks 6 days PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७७
कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 1 month 2 weeks PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७६
सानीभेरी गाउँपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत वितरण मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 2 months 20 hours PDF icon मापदण्ड २०७६
सानीभेरी गाउँपालिकाको पशु सेवा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 2 months 2 weeks PDF icon पशुसेवा कार्यविधि २०७६
बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 2 months 2 weeks PDF icon बालबालिका कार्यविधि २०७६
सानीभेरी गाउँपालिका करारमा जनशक्ति कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन ७६/७७ 2 months 3 weeks PDF icon पहिलो संशोधन करार कर्मचारी कार्यविधि २०७५
सानीभेरी गाउँपालिका वडा कार्यालयहरुको कार्यासम्पादन मुल्याङ्कन मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 4 months 1 week PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका वडा कार्यालयहरुको कार्यासम्पादन मुल्याङ्कन मापदण्ड, २०७६
सानीभेरी गाउँपालिका लेखा समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७६ ७६/७७ 4 months 1 week PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका लेखा समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७६
सानीभेरी गाउँपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यार्यविधि¸ २०७६ ७६/७७ 4 months 1 week PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यार्यविधि¸ २०७६