FAQs Complain Problems

शिक्षा गतिविधिहरु

सानीभेरी गाउँपालिकाको शैक्षिक स्मरीका २०७६ ।

२०७५ सालको कक्षा ८ पुरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना ।

दस्तावेज: 

आधारभुत तह (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना ।

२०७५ सालमा सञ्चालन भएको आधारभुत तह (कक्षा ८ ) को नतिजा प्रकाशन भएको छ ।

नतिजा हेर्न तलको PDF डउनलोड गर्नुहोला ।।।