FAQs Complain Problems

व्यक्त्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

सम्बन्धीत व्यक्ति स्थायी बसाेबास गरेकाे वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिका ।