FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सबै विज्ञापन पदहरुको आवेदकहरुको आवेदन स्वीकृत गरिएकको नामावली ।

हाल सम्म भुकम्प पिडितलाई प्राप्त/ वितरण गरिएको राहत सामाग्री को विवरण

कुनै संघ/संस्था व्यक्तिले दिएको सामाग्रीको विवरण छुटेको भए जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क नं ९८५७८३४२२४

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको संसोधित सूचना