FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९।८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन ७९-८० Friday, September 29, 2023 - 11:15 PDF icon एकमस्ट भुक्तानी प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७८।०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, September 2, 2022 - 12:44 PDF icon आ व २०७८।०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ११) ७५/७६ Sunday, May 5, 2019 - 16:29 PDF icon Ward no 11 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. १०) ७५/७६ Sunday, May 5, 2019 - 16:28 PDF icon Ward no 10 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं.९) ७५/७६ Sunday, May 5, 2019 - 16:28 PDF icon Ward no 9 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ८) ७५/७६ Sunday, May 5, 2019 - 16:27 PDF icon Ward no 8 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ७) ७५/७६ Sunday, May 5, 2019 - 16:26 PDF icon Ward no 7 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ६) ७५/७६ Sunday, May 5, 2019 - 16:26 PDF icon Ward no 6 final samajik suraxya.pdf