FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका नं.११० निर्णयहरु.pdf

७७/७८ 05/12/2021 - 18:41 PDF icon सम्बत् 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु.pdf

विपद व्यवस्थापन समिति २०७८-०१-०९ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/25/2021 - 17:05 PDF icon निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय मिति २०७७.११.०७ का निर्णयहरु

७७/७८ 02/21/2021 - 16:46 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय मिति २०७७.११.०७ का निर्णयहरु.pdf

सानीभेरी गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।१२ गते १००औं बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 11/02/2020 - 15:52 PDF icon कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु १०० औं.pdf

९९औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 10/01/2020 - 12:49 PDF icon कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ९९ औं.pdf