FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भूपाल सिं विष्ट नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँकार्यपालिका कार्यालय bhupalbista43@gmail.com 9857824253
रमेश खड्का रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र khadkaramesh048@gmail.com ९८४८१९३७४०
मोहन कुमार ओली इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा mohankumaroli55@gmail.com ९८५७८४७१४३ / ९८६८६३७१४३
अर्जुन न्याैपाने सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा arjunkmr663@gmail.com ito.sanibherimun@gmail.com 9857834224
मानबिर ओली बाल अधिकार अधिकृत महिला बालबालिका शाखा manbiroli12@gmail.com 9843326249
मिनाराम के.सी. नायब सुब्वा प्रशासन तथा योजना अनुगमन ईकाइ minaramkc70@gmail.com suchanaadhikari@sanibherimun.gov.np 9847887609
गनेश खड्का कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन तथा खरिद ईकाइ ९८४४९१४५७१
कविन्द्र पुन लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन इकाई kabipun8@gmail.com ९८५१२२२२८४
लक्ष्मण आचार्य अमिन सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय acharyalaxman911@gmial.com 9841125631
गगन सिहं ओली सव इन्जिनियर सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय oligagan95@gmail.com ९८४१०६०९६३
रुपेश पुन कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा rupeshpm99@gmail.com ९८६५०६८१०८
नारायण ओली MIS अपरेटर पन्जिकरण शाखा narayanoli20@gmail.com ९८४४९४२६५९
कासीराम खत्री सव ओभरसियर सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय kashiramkhatri4@gmail.com ९८६८६३३३१४
विर बहादुर पुन सव ओभरसियर सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय ९८४७९८१३८२
वियज पुन खरिदार २ नं. वडा सचिव ९८६८०६१३१७
रुद्र गोपाल डाँगी सव ओभरसियर सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय rudradangi.rukum@gmail.com ९८४७९३६१२७
मंजित खड्का फिल्ड सहायक
गिता खड्का फिल्ड सहायक
बाल कुमार नकाल कार्यालय सहायक गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८६८२३४८०८
भद्र बहादुर पुन कार्यालय सहयोगी सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय
कृष्ण बहादुर पुन कार्यालय सहायक ८ नं. वडा सचिव
शेर बहादुर वि.क. कार्यालय सहयोगी सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय ९८६८१५४३१२
जोख बहादुर पुन नगर प्रहरी गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
बेग्मा कुमारी ओली नगर प्रहरी गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८४४९४९९६३
शंकर रोकाय नगर प्रहरी गाउँ कार्यापालिका कार्यालय ९८४७९३४७००
गीता खड्का नगर प्रहरी गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ९८४४९४९९६३
बालकृष्ण नकाल नगर प्रहरी गाउँ कार्यपालिका कार्यालय