FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालकिा अन्तर्गत वडाहरुका कृषि सडकहरु मर्मत संभारको सिल कोटेसनको सूचना ।

सानीभेरी गाउँपालिका अन्तर्गत नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान को सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।।