FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालकिा अन्तर्गत वडाहरुका कृषि सडकहरु मर्मत संभारको सिल कोटेसनको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी विक्री वितरण गर्ने आ.व २०८०।८१ कार्यको सिलबन्दि दरभाउ अह्वान सम्बन्धी दोस्त्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

खरिद सम्झौता सम्बन्धमा ।(SHREE NASA MEDICO SUPPLIERS)