FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालकिा अन्तर्गत वडाहरुका कृषि सडकहरु मर्मत संभारको सिल कोटेसनको सूचना ।

SRM/SQ/GOODS/01/2077/078 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

सानीभेरी गाउापालिका अन्तर्गत नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन तथा विक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।

सानीभेरी गाउापालिका अन्तर्गत नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन तथा विक्रि सम्बन्धि नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित  बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।