FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कम्प्युटर सहायक पाठ्यक्रम ७७/७८ 12/23/2020 - 13:23 PDF icon कम्प्युटर छनौट syllabus 2077.pdf
परिक्षा आवेदन फारम ७७/७८ 12/02/2020 - 13:10 PDF icon परीक्षा आवेदन.pdf
अनुसूची ३ निवेदन ७७/७८ 11/30/2020 - 13:01 PDF icon अनुसूची ३ निवेदन.pdf
अनुसूची २ कार्ययोजना ७७/७८ 11/30/2020 - 13:00 PDF icon अनुसूची २ कार्ययोजना.pdf
अनुसूची १० अनुदानका लागि आवेदन फारम ७७/७८ 11/30/2020 - 12:58 PDF icon अनुसूची १० अनुदानका लागि आवेदन फारम.pdf
अनुसूची ६ र ७ पकेट मागका लागि आवेदन फारम ७७/७८ 11/30/2020 - 12:56 PDF icon अनुसूची ६ र ७ पकेट मागका लागि आवेदन फारम.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन-संशोधित अनुसूचि-१ फाराम ।। ७५/७६ 04/21/2019 - 14:36 PDF icon ammended_anusuchi_5.pdf
घटना दर्ताको नमुना फारम ७५/७६ 12/14/2018 - 14:35 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf, PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf, PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf, PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf, PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf