FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पत्ति विवरण फारम ७८/७९ 06/16/2022 - 13:23 PDF icon सम्पत्ति_विवरण_फाराम.doc_.pdf
अटो रिक्सा सुचिकरण गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा ७८/७९ 09/29/2021 - 11:16 PDF icon अटो दर्ता निवेदन.pdf
घर जग्गा बाहाल सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने निवेदन ७८/७९ 09/28/2021 - 10:36 PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन निवेदन.pdf
कम्प्युटर सहायक पाठ्यक्रम ७७/७८ 12/23/2020 - 13:23 PDF icon कम्प्युटर छनौट syllabus 2077.pdf
परिक्षा आवेदन फारम ७८/७९ 12/02/2020 - 13:10 PDF icon कर्मचारी भर्ना आवेदन फारम.pdf
अनुसूची ३ निवेदन ७७/७८ 11/30/2020 - 13:01 PDF icon अनुसूची ३ निवेदन.pdf
अनुसूची २ कार्ययोजना ७७/७८ 11/30/2020 - 13:00 PDF icon अनुसूची २ कार्ययोजना.pdf
अनुसूची १० अनुदानका लागि आवेदन फारम ७७/७८ 11/30/2020 - 12:58 PDF icon अनुसूची १० अनुदानका लागि आवेदन फारम.pdf