FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका निर्णय मिति २०७९।०७।१८

७९-८० 11/05/2022 - 07:29 PDF icon गाउँकार्यपालिका निर्णय मिति 2079-07-18.pdf

गाउँकार्यापालिका निर्णय मिति 2079/06/05

७९-८० 09/22/2022 - 10:10 PDF icon गाउँकार्यापालिका निर्णय मिति 20790605.pdf

गाउँकार्यापालिका बैठक निर्णय मिति २०७९-०४-२०

७९-८० 08/05/2022 - 20:49 PDF icon CamScanner 08-05-2022 20.42.pdf

गाउँकार्यपालिका २०७९ प्रथम बैठक निर्णय मिति २०७९/०२/१५ गते

७८/७९ 06/05/2022 - 15:58 PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको प्रथम बैठक २०७९।०२।१५ गतेका निर्णयहरु.pdf

मिति 2078 साल चैत्र 18 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 04/04/2022 - 13:34

सम्बत् 2078 साल मंसिर 22 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

७८/७९ 12/20/2021 - 13:12 PDF icon सम्बत् 2078 साल मंसिर 22 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु अन्तिम.pdf

Pages