FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

शिर्षक आर्थिक बर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९।८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन
७९-८० 09/29/2023 - 11:15 PDF icon एकमस्ट भुक्तानी प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७८।०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन
७८/७९ 09/02/2022 - 12:44 PDF icon आ व २०७८।०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ११)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:29 PDF icon Ward no 11 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. १०)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:28 PDF icon Ward no 10 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं.९)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:28 PDF icon Ward no 9 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ८)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:27 PDF icon Ward no 8 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ७)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:26 PDF icon Ward no 7 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ६)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:26 PDF icon Ward no 6 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ५)
७५/७६ 05/05/2019 - 16:25 PDF icon Ward no 5 final samajik suraxya.pdf
सामाजिक सुरक्षाको दोस्राे किस्ता भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही हरुको मुल अभिलेख (वडा नं. ४)
७५/७६ 05/05/2019 - 13:32 PDF icon Ward no 4 final samajik suraxya.pdf

Pages