FAQs Complain Problems

कालिका आवि फुक्रु

प्रधानाध्यापकको नाम : पुर्भान ओली

सम्पर्क नं :९८४१११९५५३