FAQs Complain Problems

अ.सब.इन्जिनियर

कमला के.सी

Image: 
फोन: 
9822988788
Section: 
सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. 4

वडा नं.:

ई.नन्दलाल सापकोटा

Image: 
ईमेल: 
nabinsapkota120@gmail.com
फोन: 
9847682696
Section: 
सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय

वडा नं.:

रुद्र गोपाल डाँगी

Image: 
ईमेल: 
rudradangi.rukum@gmail.com
फोन: 
९८४७९३६१२७
Section: 
सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ९

वडा नं.: