FAQs Complain Problems

सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालय

Read More

सानीभेरी गाउँपालिका GIS Map

Read More

जनप्रतिनिधि

गाउँपालिका अध्यक्ष
9844975650
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
9847887735

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824253
शाखा अधिकृत
9849106192
सूचना प्रविधि अधिकृत
9857834224
कृषि अधिकृत
९८४७९५३३२८
रोजगार संयोजक
९८४८१९३७४०
इन्जिनियर
9848009636
स्वास्थ्य संयोजक
9844949804
प्राविधिक सहायक
9866923951
नायब सुब्वा
9847979084
कम्प्युटर अपरेटर
९८४४९१४५७१
आन्तरिक लेखा परिक्षक
9866839244
लेखापाल
9843776982
मुद्दा दर्ता अधिकारी
9864360565
पशु स्वास्थ्य प्राविधिक
9848224292
कम्प्युटर अपरेटर
९८६५०६८१०८
सव इन्जिनियर
9864421262
MIS अपरेटर
९८४४९४२६५९
रोजगार सहायक
9844946024
अ.सब.इन्जिनियर
9822988788
अ.सब.इन्जिनियर
9848801152
खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन
9868017932
वडा सचिव
9863122632
वडा सचिव
9868911841

सेवाहरु

जानकारी

कृपया हम्रो गाउँपालिकाको मोवाईल एप डाउनलोड गर्न तलको लिङ्क मा क्लिक गर्नुहोला